mreSVUBiH AKADEMIJA: Poziv za prijavu polaznika pete generacije lidersko/trenerskog programa

Mreža savjeta/vijeća učenika u Bosni i Hercegovini sa ponosom objavljuje poziv za upis pete generacije  lidersko/trenerskog programa mreSVUBIH-a.

mreSVUBIH poziva sve zainteresovane, proaktivne mlade ljude iz Bosne i Hercegovine, mlade koji žele razvijati i unaprjeđivati svoje liderske kompetencije i doprinositi razvoju društva jednakih mogućnosti, da se prijave na mreSVUBIH AKADEMIJU.

mreSVUBIH AKADEMIJA je program koji će mladima iz BIH omogućiti da na edukativno/iskustveni način razviju svoje liderske kompetencije te da iste primjenjuju u programu razvoja savjeta/vijeća učenika u BiH.

mreSVUBIH AKADEMIJA je jedinstven četvorogodišnji program neformalne edukacije koji ima za cilj razvoj omladinskih lidera koji usklađuje lične potrebe i interese sa izazovima liderstva u specifičnom ambijentu BiH.

mreSVUBIH AKADEMIJA uključuje trening edukacije, primjenu stečenog znanja u praksi, kontinuiranu superviziju od strane profesionalaca iz ove oblasti, vršnjačku superviziju, psihološku podršku i savjetovanje, konsultativan rad na individualnom i grupnom nivou. Sveobuhvatna metodologija rada omogućiće vam da razvijete kapacitete u skladu sa vašim interesovanjima: vršnjačka edukacija, mentorski rad, odnosi sa javnosti, odnosi sa vladinim institucijama i organizacijama civilnog društva, razvoj demokratskih predstavničkih struktura u obrazovnom sistemu, razvoj aktivizma među mladima, javno zagovaranje, filantropija i dr.

Osnovi uslovi za prijavu na poziv uključuju:

  • Završili ste srednju školu u BiH;
  • Želite svoje školovanje nastaviti u BiH;
  • Studirate u BiH i nemate više od 23 godine;

Posebni uslovi:

  • Motivisani ste da učite, razvijate svoje kompetencije i doprinosite društvu u kojem živite;
  • Vjerujete da su mladi u BiH resurs koji treba razvijati;
  • Posjedujete iskustvo u radu savjeta/vijeća učenika u BiH;

 

Zainteresovane kandidate molimo da ispunjene aplikacione formulare  dostave na mail: office@mresvubih.org

Za sva pitanja molimo vas da se obratite na tel: +387 33 950 242

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju  (putem skype-a ili zoom-a)

APLIKACIONI FORMULAR PREUZMITE NA SLJEDEĆEM LINKU: APLIKACIONI FORMULAR