MREŽA SAVJETA/VIJEĆA UČENIKA U BOSNI I HERCEGOVINI SA PONOSOM OBJAVLJUJE POZIV ZA UPIS OSME GENERACIJE LIDERSKO-TRENERSKOG PROGRAMA MRESVUBIH-A!

MreSVUBiH nastoji da kao organizacija koja radi sa mladima širom Bosne i Hercegovine unaprijedi njihova znanja i vještine, te da ih prenese na sljedeće generacije ambicioznih i pozitivnih mladih ljudi.

Stoga pozivamo sve mlade aktiviste/kinje Bosne i Hercegovine koji i dalje žele nastaviti koračati tim putem, rasti i poboljšavati svoje liderske sposobnosti i vještine, da se prijave na mreSVUBIH AKADEMIJU.

Zapamtite: U svakom od vas se krije potencijalni/a lider/ica. I s tom mišlju, upoznajte se sa ovim pozivom. Dajte mu priliku da vas zainteresira.

mreSVUBIH AKADEMIJA je program koji će baš tebi, mladoj osobi iz BiH omogućiti da svoje snove pretvoriš u stvarnost, da postaneš lider/ica, stekneš znanje i iskustvo i isto primjeniš u programu razvoja savjeta/vijeća učenika u BiH.

mreSVUBIH AKADEMIJA je jedinstven četverogodišnji program neformalne edukacije koji ima za cilj razvoj omladinskih lidera i to, ni više ni manje, nego u našoj Bosni i Hercegovini, zajedno sa svim mogućnostima i izazovima koje ona nudi.

mreSVUBIH AKADEMIJA uključuje cijeli jedan miks kako bi upravo vas pripremila za liderski angažman, a on se sastoji iz: trening edukacije, primjenu stečenog znanja u praksi, kontinuiranu superviziju od strane profesionalaca iz ove oblasti, vršnjačku superviziju, psihološku podršku i savjetovanje, konsultativan rad na individualnom i grupnom nivou. Sveobuhvatna metodologija rada omogućit će vam da razvijete kapacitete u skladu sa vašim interesovanjima: vršnjačka edukacija, mentorski rad, odnosi sa javnosti, odnosi sa vladinim institucijama i organizacijama civilnog društva, razvoj demokratskih predstavničkih struktura u obrazovnom sistemu, razvoj aktivizma među mladima, javno zagovaranje, filantropija i dr.

Kao što vidite, stalno spominjemo riječ LIDER, kako bi vas ponukali da sebe potražite u toj ulozi i da u konačnici kliknete na link ispod i napravite prvi korak ka tome da postanete dio mreSVUBiH tima.

Osnovi uslovi za prijavu na poziv slijede:

  • Završili ste srednju školu u BiH;
  • Studirate, ili ćete studirati u BiH;
  • Nemate više od 23 godine.

Posebni uslovi su:
• Motivisani ste da učite, razvijate svoje kompetencije i doprinosite društvu u kojem živite;
• Vjerujete da su mladi u BiH resurs koji treba razvijati;
• Posjedujete iskustvo u radu savjeta/vijeća učenika u BiH.

Zainteresovane kandidate/kinje molimo da se prijave tako što će ispuniti aplikacioni formular za mreSVUBiH AKADEMIJU .

Aplikacioni formular za AKADEMIJU

Svoje prijave možete slati do 15.6.2022. godine, do 23:59h, nakon čega će u što ažurnijem roku biti izvršen odabir kandidata koji će biti primljeni na Akademiju.

Prijave koje pristignu nakon navedenog datuma ulaze u izbor za mreSVUBiH AKADEMIJU u narednoj godini.

Za sva pitanja molimo vas da se obratite na tel: +387 032/331-666 ili na E-mail: office@mresvubih.org.

Kandidati/kinje koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju (putem Skype-a ili Zoom-a).