Projekat ,,IZUČAVANJEM HISTORIJE DO POMIRENJA“

Mreža savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine svakom svojom aktivnošću nastoji pomjeriti svoj dijapazon djelovanja, ne odmičući od primarnih razloga našeg postojanja. Rad sa mladima, kao i osnaživanje savjeta/vijeća učenika u bosanskohercegovačkim srednjim školama u proteklom periodu je između ostalog obuhvatao i njihovo osnaživanje na polju kulture dijaloga i nenasilne komunikacije, a kroz izučavanje historije.

Projekat koji finansira Evropska unija “Izučavanjem historije do pomirenja” počeo je u maju 2014. godine, a pored Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske (NUBRS), kao i Agencijoe za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED), i Mreža savjeta/vijeća učenika uzela je aktivno učešće.

Kroz niz edukativnih aktivnosti, prvo za trenere i članove umreženih tijela mreSVUBiH-a, a potom i samih srednjoškolaca se nastojalo obnoviti sjećanje na historijske događaje u Bosni i Hercegovini koji su prethodili Prvom svjetskom ratu, te predstaviti geopolitička slika Evrope toga vremena.

S ciljem izgradnje mirnog i stabilnog društva projekat promoviše pomirenje i uspostavljanje povjerenja u Bosni i Hercegovini. Prepoznavajući važnost izučavanja historije u tom procesu, kroz aktivnosti projekta podstiče se razvoj kritičkog mišljenja i kultura dijaloga u kontekstu izučavanja i obilježavanja historijskih događaja u Bosni i Hercegovini.

Izradom, promovisanjem i distribucijom publikacija u srednjim školama i multimedijalnih sadržaja, projektom je omogućen pristup ovih materijala velikom broju zainteresovanih građana, posebno mladih, s ciljem da se tumačenje historijskih događaja dopuni sadržajima koji umanjuju uticaj negativnih obrazaca i stereotipa.

Mreža savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine je koristeći svoje kapacitete organizovala  treninge i debate na temu Prvog svjetskog rata u 96 srednjih škola širom Bosne i Hercegovine tokom drugog polugodišta školske 2015/2016. godine. Škole su tom prilikom obogatile svoju biblioteku prvim i drugim dijelom knjige „Sarajevo 1914.“ autora Dedijer  Vladimira što predstavlja ukupno 192 knjige za 96 srednjih škola u BiH poklonjenih od strane mreSVUBiH-a.

13765695_10207301342193789_2115038056574420133_o 13731585_10207301339033710_6471925273605239840_n 13710579_10207301342273791_5956725831880715105_o