Saopštenje sa treninga mreVUK-a KS

U periodu od 16.11-17.11.2016. godine održan je trening Mreže vijeća učenika Kantona Sarajevo u hotelu „Hollywood“ u Sarajevu. Treningu je, osim trenera, prisustvovalo 30 predsjednika vijeća učenika srednjih škola sa područja spomenutog kantona, kao i predsjednica Mreže savjeta učenika Republike Srpske, Kristina Kovač.

Nakon predstavljanja učesnika treninga uslijedila je analiza problema u radu vijeća učenika na nivou srednjih škola u Kantonu Sarajevo. Većina problema odnosila se na nezainteresiranost predstavnika razreda, iz kojeg slijedi nedolazak na sastanke vijeća učenika. Potom je urađena analiza problema na nivou mreVUK-a KS, nakon čega su definisani ključni problemi mreVUK-a KS: 1. Loša komunikacija, koordinacija, motivacija i neodgovornost; 2. Nerazumijevanje vijeća učenika – loša saradnja sa upravom škole/nastavničkim kadrom; 3. Loša saradnja sa Ministarstvom; 4. Nedovoljna promocija mreVUK-a; 5. Nedovoljna saradnja između škola u KS

Drugi dan treninga, 17.11. obilježen je Međunarodni dan srednjoškolaca. Akciji je prisustvovalo više od 250 srednjoškolaca iz svih srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo. Nakon okupljanja srednjoškolaca na platou ispred BBI Centra, uslijedio je defile do Katedrale Srca Isusova sa transparentima koji su bili ispisani porukama i pitanjima srednjoškolaca, kao i balonima koji su predstavljali srednjoškolce i srednje škole Kantona Sarajevo. Na platou je u 11:17h održan flash mob. Srednjoškolci su stajali mirno i u šutnji 5 minuta, nakon čega im je postavljeno pitanje: „Koji je danas dan?“ Odgovor na postavljeno pitanje najbolje opisuju osjećaj i atmosfera koje su izazvali glasovi srednjoškolaca, kada su jednoglasno uzviknuli: „Dan srednjoškolaca!“ Nakon toga pustili su balone sa natpisima srednjih škola Kantona Sarajevo. Otišli su, baš onako kako iz Bosne i Hercegovine odlaze i naši srednjoškolci.

Nakon obilježavanja Međunarodnog dana srednjoškolaca, predsjednici vijeća učenika srednjih škola Kantona Sarajevo nastavili su sa treningom. Predsjednica mRESURS-a, Kristina Kovač i predsjednica mREVUK-a KS i prelaznog rukovodstva mreVUFBiH, Aida Osmanagić, održale su prezentaciju mreSVUBiH-a učesnicima treninga. Zatim je na redu bila izrada plana aktivnosti za rješenje prethodno definiranih probelma.

Projekat kojim bi predsjednici srednjih škola u Kantonu Sarajevo riješili prvi problem ogleda se u edukaciji, izgradnji dobrih odnosa između članova tima i motivacionom materijalu (team building). Planirano je održavanje neformalnih sastanaka na nivou mreVUK-a KS u toku cijele školske godine na kojima će se raditi na rješavanju prethodno navedenih problema. Detaljnije će se razrađivati projekti, iznosit će se ideje, prijedlozi, što će u konačnici rezultirati uspjehom Mreže.

Rješenje problema nedovoljne upućenosti nastavnog kadra o radu mreVUK-a jesu prezentacije nastavničkom vijeću i predstavljanje rada istog.

Sastanak sa Ministarstvom predviđen je do kraja prvog polugodišta. Tom prilikom će se Ministarstvu predstaviti rad mreVUK-a KS, a sastanku će ispred mreVUK-a KS prisustvovati njeno rukovodstvo. Ponudit će Ministarstvu ponuditi saradnju u vidu npr.

anketiranja za njih s obzirom da to može uraditi u najkraćem vremenskom roku i bez budžeta, a da zauzvrat dobije podršku Ministarstva. Cilj projekta jeste približiti se Ministarstvu i raditi na što boljoj saradnji sa spomenutim.

„Moć je u nečemu malom“ – Na promociji mreVUK-a će se, prema planu, raditi u toku cijele godine. Planirana su dva skeča – jedan na nivou škole, a drugi na nivou Kantona Sarajevo u maju. Osim toga, predviđeno je i pravljenje i dijeljenje letaka, kao i promovisanje na društvenim mrežama.

Isplaniran je i projekat „Jedan dan – druga škola“. On podrazumijeva razmjenu učenika iz srednjih škola u Kantonu Sarajevo. Predviđeno je da 10 učenika (5 iz trećeg, 5 iz četvrtog razreda) iz svake škole jedan nastavni dan provede u nekoj drugoj srednjoj školi. Princip kojim ćemo se voditi prilikom uparivanja srednjih škola jeste da se mijenjaju gimnazije i tehničke škole, a projekat će biti realizovan u februaru.

Osim navedenih, u toku ove školske godine bit će realizovane konceptni projekti mreSVUBiH-a: „Jedan slatkiš – jedno dijete“ i „Ostavi trag“.

Posljednji dan treninga izabrano je i rukovodstvo mreVUK-a KS za tekuću školsku godinu. Za predsjednicu izglasana je Aida Osmanagić, prvog zamjenika Kemal Mulić, a drugog zamjenika Emina Suljkić.

Motivisani, zadovoljni i sa sobom noseći mnogo novostečenog znanja označili smo kraj treninga mreVUK-a KS.