Studenti grada Zenice ukazali na probleme i potrebe studentske populacije

Mreža vijeća učenika u Bosni i Hercegovini organizirala je danas (14. juna) u okviru novih aktivnosti Okrugli stol pod nazivom ”Strategija prema mladima” za studente sa područja grada Zenice. Okrugli stol, koji je održan u prostorijama Centra za mlade, okupio je mlade, studente i predstavnike vlasti grada Zenice.

Cilj okruglog stola je bila razmijena mišljenja o bitnim temama za mlade u Zeničko-dobojskom kantonu i ukazivanje na probleme i potrebe studentske populacije. Najvažniji dio Okruglog stola bio je posvećen prijedlozima za rješavanje problema mladih s tog područja. Pored toga, ovom aktivnošću se nastojalo uspostaviti vezu studenata sa predstavnicima vlasti, osnažiti komunikaciju te razmjeniti ideje i vizije.

Zahvaljujemo se na prisustvu i učestvovanju u diskusiji predstavniku Gradske uprave Grada Zenice Zijadu Imamoviću, vijećniku Gradskog vijeća Zenica Kenanu Uzunoviću kao i predstavnicima studenata.

Moderator okruglog stola je bio Ermin Mandžuka ispred mreSVUBiH-a. Aktivnosti je prisustvovala i izvršna direktorica mreSVUBiH-a Majda Hidić.

Esmedina Luković, studentica III godine Medicinskog fakulteta u Zenici je nakon završetka okruglog stola istakla: „Okrugli stol u Zenici organizovan od strane mreSVUBIH-a, omogućio nam je direktnu komunikaciju sa predstavnicima lokalne vlasti u Gradu Zenici što nama kao mladima itekako znači. S tim u vezi diskutovali smo o nama važnoj temi a to je “Strategija prema mladima”. Nadam se da ćemo i u budućnosti imati priliku da učestvujemo i budemo pozvani na aktivnosti ovakvog tipa jer je od velikog značaja za sve nas“.

Okrugli stolovi između studenata i predstavnika vlasti se realizuju u okviru projekta ”Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih” (YEDI) podržanog od Evropske unije.

Hvala na uspješnoj saradnji Centar za mlade Zenica.