[rcs_slider id=”591″]

2012/13 – I dalje želimo znati!

Druga godina kampanje, odnosno školska 2012/2013, je u stvari nastavak započetog, nastavak borbe za prava srednjoškolaca i za to da se njihov glas napokon čuje, a njihova mišljenja uvaže. U skladu sa prethodno rečenim, nastavak kampanje je nosio naziv “I DALJE ŽELIMO ZNATI”, a sastojao se iz sljedećih aktivnosti:

1. Anketiranje profesora i učenika
2. Dan D
3. Želite li I vi znati?
4. Ispuni mi želju-13 u fotelju

Prva i druga aktivnost su međusobno povezane. Nakon istraživanja trenutnog stanja na polju učeničkih prava i identifikovanih ključnih problema na nivou škole predviđena je aktivnost koja bi trebala okupiti srednjoškolce i njihove profesore u svrhu pronalaženja rješenja konkretno identifikovanih problema i dijaloga na temu učeničkih prava, bolje saradnje savjeta i uprava/profesora kao i pitanja koja su bitna ili predložena na nivou škole ili grada. Naziv aktivnosti je „Dan-D“ odnosno dan dijaloga. Zaključci ovih skupova su predstavljeni ministrima koji su zaduženi za pitanja srednjoškolskog obrazovanja.

Želite li i vi znati?

Aktivnost koja je podrazumjevala dijeljenje letaka na kojima piše samo “Želite li I vi znati?” I datumom organizovanja protestne šetnje srednjoškolaca. Protestna šetnja je kao i 2011/2012 godine organizovana u svim gradovima I opštinama BiH, srednjoškolci su prolazili ulicama sa ,opet, 13 univerzalnih pitanja srednjoškolaca i plakatom I DALJE ŽELIMO ZNATI.

Ispuni mi želju-13 u fotelju

Rezultati anketa kao I zaključci sa sastanka sa profesorima su objedinjeni u jedan dokument i stavljani u ŠTAFETU. Štafeta je bilo 13(jedna za RS, po jedna za svaki kanton i jedna za Brčko Distrikt). “Ispuni mi želju- 13 u fotelju” je bila završna aktivnost. Završna aktivnost Mreže savjeta/vijeća učenika BiH je bila manifestacija koja je pred kraj školske godine okupila donosioce odluka, ministre, predsjednike savjeta učenika i predstavnike mreža kako bi zaključili aktivnosti kampanje koja traje još od 2011/2012 školske godine i zajedno radili na problemima koje su srednjoškolci identifikovali. Svakom ministru je na toj manifestaciji dodjeljena štafeta sa gore navedenim dokumentom.