O NAMA

Ciljevi

1. Umrežavanje demokratski izabranih predstavnika srednjoškolaca i uspostavljanje funkcionalnih mehanizama rada i samoodrživosti Mreže Savjeta/Vijeća učenika Bosne i Hercegovine (mreSVUBiH);

2. Jačanje liderskih kapaciteta srednjoškolaca kroz edukaciju, analizu potreba kao i kreiranje i realizaciju zajedničkih aktivnosti;

3. Kreiranje platforme zajedničkog djelovanja za zastupanje interesa srednjoškolske populacije u donošenju odluka, a posebno procesu reformi obrazovanja u Bosni i Hercegovini;

4. Razvoj efikasnog mehanizma saradnje sa relevantnim vladinim institucijama na svim nivoima vlasti;

5. Stvaranje stimulativnog okruženja za razvoj volonterizma i aktivizma među srednjoškolcima u Bosni i Hercegovini;

6. Promocija demokratskih sistema vrijednosti među srednjoškolskom populacijom;

7. Omogućavanje mobilnosti srednjoškolske populacije u Bosni i Hercegovini;

8. Širenje iskustava dobre prakse na regionalnom nivou.