2016/17

Kampanja 2016/17: Želimo znati! Kako u ovoj zemlji ostati?

Aktivnosti: Izbor najškole, najučenika i najprofesora

Izabrani su:
Vedran Zubic kao najbolji profesor,
Ahmed Jašarević kao najbolji učenik
Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Breza kao najbolja škola.

Završna aktivnost održana je na platou ispred SCC-a gdje je prisustvovalo preo 400 učenika iz cijele BiH.
Na platou su uručene diplome najboljoj školi, profesoru i top 5 najboljih učenika,
a najbolji učenik u BiH prisustvovao je završnoj konferenciji mreSVUBiH-a.

Drugi dio je bio live čas kojeg je najbolji profesor održao za sve prisutne učenike na platou.