Poštovani roditelji,

Ovaj kutak na našoj stranici namijenjen je Vama.

Roditelji i škola, zajedno, odgajaju i obrazuju učenika koji ne mora biti odličan đak, ali može postati odličan čovjek. Tu negdje između je i mreSVUBiH, kao pravi izbor vannastavne aktivnosti za Vaše dijete, upravo zbog zajedničkih ciljeva koje imamo. Većinu informacija dobijete od svojih najdražih, ali ukoliko Vas zanimaju još neke dodatne, možete nas kontaktirati pomoću kutka predviđenog za uspostavljanje kontakta ili direktno na mail mreže info@mresvubih.org . Ipak, u namjeri da Vam pomognemo, odlučili smo da odgovorimo na neka Vaša najčešće postavljana pitanja koja se odnose na učešće Vaše djece u našim aktivnostima.

1. Gdje ide moje dijete i ko je odgovoran za njega ?

Vaše dijete odlazi na trening u grad/opštinu u kojem je planirano održavanje treninga. Na treningu će Vaše dijete, zajedno sa drugim srednjoškolcima koji su predsjednici savjeta/vijeća učenika u svojim školama, imati priliku da stiče znanja i razvija vještine koje mogu doprinijeti razvoju njegove ličnosti. Znanja, vještine i iskustva stečena tokom treninga mogu koristiti u školi i van nje ali i omogućiti da da svoj doprinos unaprjeđenju obrazovnog sistema u BiH i uopšte života u svojoj zajednici i državi. Za sve učesnike treninga organizator obezbjeđuje smještaj koji je organizovan na način da su dječaci odvojeni od djevojčica kao i ishranu tokom treninga te refundaciju putnih troškova.

Važno je naglasiti da za vrijeme trajanja treninga o učesnicima brine trenerski tim mreSVUBiH-a te stručno osoblje organizacije koje podržavaju aktivnosti mreSVUBIH-a (Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj Banja Luka).

2. Kada mogu kontaktirati svoje dijete dok je na treningu?

Vaše dijete možete kontaktirati u bilo koje vrijeme. Molimo Vas ipak da vodite računa da je tokom treninga rad organizovan u periodu od 10:00 do 19:00 časova te da kao i tokom školskih časova ne praktikujemo upotrebu mobilnih telefona. Pauze se organizuju minimalno nakon 90 minuta interaktivnog rada te tokom ručka od 13:00 do 14:00 časova.

3. Kada moje dijete ide na spavanje?

Bez obzira kako su organizovane slobodne aktivnosti Vašeg djeteta u Vašoj porodici i vremensku granicu do kada treba da se vrati kući, na treninzima mreSVUBiH-a svi učesnici moraju biti u svojim hotelskim sobama do 22:55h. Mi brinemo za sve svoje učesnike i promovišemo zdrave stilove života. Odlazak na spavanje u ovo vrijeme nam je od izuzetne važnosti jer od naših učesnika očekujemo da budu spremni i sposobni da uče i razvijaju se, a istovremeno želimo da se i Vi osjećate spokojno dok Vaše dijete učestvuje u aktivnostima koje organizujemo.

4. Da li je na treninzima mreSVUBiH-a dozvoljena konzumacija alkohola?

Jedan od osnovnih ciljeva mreSVUBIH-a je da razvijamo kapacitete buduće generacije lidera u našoj zemlji, da razvijamo aktivne i društveno odgovorne građane. Promocija zdravih stilova života jedan je od naših ciljeva. Stoga je, na našim treninzima izričito zabranjena konzumacija alkohola ili bilo kakvih drugih opojnih supstanci.

Brigu o poštivanju ovog i svih ostalih pravila vodi trenerski tim i stručno osoblje organizacije koje podržavaju aktivnosti mreSVUBIH-a (ACED) a koji već 20 godina rade sa srednjoškolcima. U slučaju kršenja nekog od naših pravila, udaljavamo učesnika sa treninga i organizujemo njegov povratak kući. Pored toga, šaljemo zvaničan dopis školi o neadekvatnom ponašanju njihovog učenika uz molbu da se o ponašanju učenika izvjeste roditelji.

Program razvoja i umrežavanja savjeta/vijeća učenika u BiH realizuje se već 15 godina i do sada u našem radu nije zabilježen nijedan incident niti bilo kakva neprijatna situacija koja bi mogla ugroziti nekog od učesnika. Imamo odlično razvijenu saradnju sa ministarstvima obrazovanja, pedagoškim zavodima i menadžmentima škola u BiH. Rezultati koje ostvarujemo doprinijeli su razvoju povjerenja prema mreSVUBiH-u kao posvećenog i uspješnog srednjoškolskog organizovanja u regionu.

Za sva dodatna pitanja, dileme i nedoumice stojimo Vam na raspolaganju. Molimo Vas da nam pišete ili zovete. Radujemo se svakom Vašem glasu.

S poštovanjem,
mreSVUBiH tim